Koncert dla Babci i Dziadzia 15.02.2017

15 lutego 2017

Wyniki Konkursu Modeli Redukcyjnych 2017

10 lutego 2017

Protokół 2017 (załącznik)

KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO

23 stycznia 2017

WYSTAWA MODELI

23 stycznia 2017

10 stycznia 2017

Ferie zimowe 2017- maraton taneczny

ferie zimowe 2017

4 stycznia 2017

Ferie zimowe

Zapraszamy na bal karnawałowy 2017

31 PODKARPACKI KONKURS MODELI REDUKCYJNYCH.

13 grudnia 2016

REGULAMIN


regulamin 2017

KARTA ZGŁOSZENIA

31 Podkarpacki Konkurs

Kartonowych i Plastikowych

Modeli Redukcyjnych

ODK „PUCHATEK”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

SANOK 2017

Organizator

Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

Cel konkursu

 • Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
 • Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Termin i miejsce

21.01. 2017– godz. 10:00 do 13:00 przyjmowanie modeli w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok ul. Traugutta 9.

24.01. 2017 do 04.02. 2017– wystawa modeli

04. 02. 2017 godz. 11:00 – uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora.
 3. Opłatę startową należy wnieść w momencie zgłoszenia i zdawania modeli do konkursu.

Młodzicy- 3 zł

Juniorzy- 5 zł

Seniorzy- 10 zł

 1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu max. trzy modele w każdej klasie.
 2. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie.
 4. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg. zasady: „PODOBA SIĘ – NIE PODOBA SIĘ”
 5. Wybrane po trzy modele w danej klasie zostaną ocenione z odległości około 1,5 m.
 6. Pozostałe modele będą traktowane jak za udział w konkursie.
 7. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.
 8. Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentacje:
  • kartę zgłoszenia
  • wizytówkę modelu
 9. Modele przedstawione do konkursu dostarczone i odbierane są na koszt uczestnika lub ich klubu.
 10. Przedstawione modele muszą być czyste ( nie zakurzone ! ).
 11. W konkursie nie mogą brać udziału modele, które w ubiegłych latach w ogólnej punktacji zajęły 1-2-3 miejsce.

Grupy wiekowe

Młodzicy – do 13 lat

Juniorzy – do 18 lat

Seniorzy – powyżej 18 lat

Klasy modeli

KARTONOWE

 1. S1 – samoloty jednosilnikowe
 2. S2 – samoloty wielosilnikowe
 3. S3 – samoloty odrzutowe
 4. Sz - szybowce
 5. H – śmigłowce
 6. O – okręty
 7. Ż – żaglowce
 8. PK – pojazdy kołowe
 9. PG – pojazdy gąsienicowe
 10. PS - pojazdy szynowe
 11. R - rakiety
 12. B - budowle
 13. F - figurki
 14. U – uzbrojenie
 15. fantastyka

PLASTIKOWE

 1. S1 - samoloty jednosilnikowe
 2. S2 – samoloty wielosilnikowe
 3. S3 - samoloty odrzutowe
 4. O - okręty
 5. Ż - żaglowce
 6. PK – pojazdy kołowe
 7. PG – pojazdy gąsienicowe
 8. Sc - samoloty cywilne
 9. Sz - szybowce
 10. U – uzbrojenie
 11. Ś – śmigłowce

DIORAMY-FIGURKI-FANTASTYKA

Do konkursu przyjmowane będą dioramy,figurki,

fantastyka – ocena nastąpi bez podziału na klasy i grupy wiekowe.

Zasady oceny i nagrody

 1. Ocena dokonana będzie przez komisję powołaną przez organizatora.
 2. W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzonych będzie trzy pierwsze miejsca.

6 grudnia 2016

WYSTAWA

6 grudnia 2016

Spotkanie z Mikołajem

24 listopada 2016