ODK/ HARMONOGRAM

Osiedlowy Dom Kultury

Osiedlowy Dom Kultury Puchatek prowadzi szeroką działalność  ukierunkowaną na rozwój artystycznych zainteresowań zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Zajmuje się upowszechnianiem kultury i działalności kulturalnej.  Podstawowe formy to koło zainteresowań, działania o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym. Jest organizatorem wystaw, koncertów.