Galeria Artistic- zakup obrazów

Galeria GAS – pełni rolę galerii sztuki.

W ciągu roku organizuje kilkanaście wystaw indywidualnych i zbiorowych z różnych dziedzin artystycznych (malarstwo,  grafika, rzeźba, rysunek, fotografia ).

Galeria zapewnia katalogi wystaw, plakaty.

Celem Galerii GAS jest prezentowanie i promowanie twórczości plastycznej poprzez:

  • organizowanie wystaw
  • plenerów malarskich
  • konkursów
  • spotkań autorskich
  • dokumentowanie wydarzeń artystycznych

GALERIA OBRAZÓW   –   ZAKUP OBRAZÓW

kontakt: 600052034,  500770303

PKO BP S.A.O/Sanok

nr konta do przelewu: 34102029800000270200014332