19 MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKO-FOTOGRAFICZNY MIAST PARTNERSKICH