XVI MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKO – FOTOGRAFICZNY MIAST PARTNERSKICH