32 PODKARPACKI KONKURS KARTONOWYCH i PLASTIKOWYCH MODELI REDUKCYJNYCH

KARTA ZGŁOSZENIA

Napisy pod modele

REGULAMIN

Organizator

Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

Cel konkursu

 • Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych

 • Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Termin i miejsce

20.01. 2018– godz. 10:00 do 13:00 przyjmowanie modeli w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok ul. Traugutta 9.

25.01. 2018 do 10.02. 2018– wystawa modeli

10. 02. 2018 godz. 11:00 – uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora.

 3. Opłatę startową należy wnieść w momencie zgłoszenia i zdawania modeli do konkursu.

Młodzicy- 3 zł

Juniorzy- 5 zł

Seniorzy- 10 zł

 1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu max. trzy modele w każdej klasie.

 2. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie.

 4. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg. zasady: „PODOBA SIĘ – NIE PODOBA SIĘ”

 5. Wybrane po trzy modele w danej klasie zostaną ocenione z odległości około 1,5 m.

 6. Pozostałe modele będą traktowane jak za udział w konkursie.

 7. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.

 8. Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentacje:

  • kartę zgłoszenia

  • wizytówkę modelu

  • Modele przedstawione do konkursu dostarczone i odbierane są na koszt uczestnika lub ich klubu.

  • Przedstawione modele muszą być czyste ( nie zakurzone ! ).

  • W konkursie nie mogą brać udziału modele, które w ubiegłych latach w ogólnej punktacji zajęły 1-2-3 miejsce.

   Grupy wiekowe

   Młodzicy – do 13 lat

   Juniorzy – do 18 lat

   Seniorzy – powyżej 18 lat

   Klasy modeli

   KARTONOWE

   1. S1 – samoloty jednosilnikowe

   2. S2 – samoloty wielosilnikowe

   3. S3 – samoloty odrzutowe

   4. Sz – szybowce

   5. H – śmigłowce

   6. O – okręty

   7. Ż – żaglowce

   8. PK – pojazdy kołowe

   9. PG – pojazdy gąsienicowe

   10. PS – pojazdy szynowe

   11. R – rakiety

   12. B – budowle

   13. F – figurki

   14. U – uzbrojenie

   15. fantastyka

   PLASTIKOWE

   1. S1 – samoloty jednosilnikowe

   2. S2 – samoloty wielosilnikowe

   3. S3 – samoloty odrzutowe

   4. O – okręty

   5. Ż – żaglowce

   6. PK – pojazdy kołowe

   7. PG – pojazdy gąsienicowe

   8. Sc – samoloty cywilne

   9. Sz – szybowce

   10. U – uzbrojenie

   11. Ś – śmigłowce

    DIORAMY-FIGURKI-FANTASTYKA

    Do konkursu przyjmowane będą dioramy,figurki,

    fantastyka – ocena nastąpi bez podziału na klasy i grupy wiekowe.

    Zasady oceny i nagrody

    1. Ocena dokonana będzie przez komisję powołaną przez organizatora.

    2. W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzonych będzie trzy pierwsze miejsca.