WYSTAWA POKONKURSOWA

Protokół jury

z oceny prac w konkursie „Fotografowanie – moją pasją”

dn. 10.11.2017r.

Jury w składzie:

Przewodniczący – Wacław Kozioł

Członkowie : Maria Kępa

Dorota Stafij

Barbara Czernek

Jacek Lipiński

Anna Padamczyk

Janusz Kaszycki

Oceniło prace i przyznało nagrody:

I kategoria wiekowa do 15 lat Temat: Natura i Krajobraz

Nagrody:

1 miejsce – Maria Długosz- Zagórz

2 miejsce – Justyna Jakiel -Jaćmierz

3 miejsce – Sara Jaworska – Zagórz

Wyróżnienia:

Michalina Gołąb –Zagórz

Magdalena Śnieżek– Zagórz

Filip Pufka –Zarszyn

Ewa Gierula- Zarszyn

Miłosz Krzywda- Zagórz

Anna Tymczyszyn- Zagórz

Liliana Fara –Zagórz

Patryk Kajetan Ćwiąkała-Sanok

Kamila Klimkowicz – Jaćmierz

Temat: Człowiek i różne przejawy jego życia

Nagrody:

1 miejsce –Oskar Podczerwiński- Zagórz

2 miejsce – Szymon Krysa –Sanok

3 miejsce– Patrycja Garbińska- Jaćmierz

Wyróżnienia:

Oskar Podczerwiński– Zagórz

Maja Betlej- Zarszyn

Zakwalifikowane zdjęcia do wystawy :

Julia Śpiewak– Sanok

Karolina Husak – Zagórz

Paweł Górecki – Jaćmierz

Karolina Niemczyk– Poraż

Anna Urban– Zagórz

Michalina Gołąb– Zagórz

Estera Penar –Zagórz

Emilia Lorenc – Jaćmierz

Joanna Fabian – Zagórz

Miłosz Krzywda – Zagórz

Szymon Bryndza -Sanok

Emilia Strzelecka- Zaórz

Julia Myćka- Zagórz

Miłosz Przybylski-Zagórz

Natalia Jeziorna -Zagórz

Oskar Podczerwiński- Zagórz

Karol Kostycz – Zagórz

Aleksandra Piszczek –Sanok

Nikola Komańska -Zarszyn

Sara Jaworska-Zagórz

Nadia Rachwalska -Zagórz

Radosław Izdebski-Zagórz

Szymon Krysa- Sanok

Sandra Fik- Jaćmierz

II kategoria wiekowa 15-25 lat Temat: Natura i Krajobraz

Nagrody:

1 miejsce Damian Wojtanowski- Sanok

2 miejsce Patrycja Nowicka -Sanok

Wyróżnienie:

Martyna Białecka-Sanok

Temat: Człowiek i różne przejawy jego życia

Nagrody:

1 miejsce Wiktor Wasylik– Sanok

Zakwalifikowane zdjęcia do wystawy :

Klaudia Szychlińska-Bukowsko

Wiktor Wasylik- Sanok

Magdalena Mielecka- Strachocina

Damian Wojtanowski-Sanok

Julia Śmielak- Sanok

W konkursie wzięło udział 62 uczestników, przysłano 144 prac.

Na tym protokół zakończono.