REGULAMIN KONKURSU MODELI REDUKCYJNYCH

Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK”

w Sanoku

zaprasza na

30 PODKARPACKI KONKURS

KARTONOWYCH I PLASTIKOWYCH

MODELI REDUKCYJNYCH

23.01.2016– godzina od 10.00 do 13.00 przyjmowanie modeli do konkursu w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok

ul. Traugutta 9.

26.01.2016 – 6.02.2016– wystawa modeli – sala wystaw ODK „PUCHATEK”

6.02.2016 godz.11.00 – uroczyste zakończenie, wręczenie nagród.


REGULAMIN

30 Podkarpacki Konkurs

Kartonowych i Plastikowych

Modeli Redukcyjnych

ODK „PUCHATEK”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

SANOK 2016

Organizator

Osiedlowy Dom Kultury „PUCHATEK”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

Cel konkursu

 • Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań politechnicznych
 • Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego oraz wymiana doświadczeń wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

Termin i miejsce

23.01. 2016– godz. 10:00 do 13:00 przyjmowanie modeli w Osiedlowym Domu Kultury „PUCHATEK” – Sanok ul. Traugutta 9.

26. 01. 2016 do 6. 02. 2016 – wystawa modeli

6. 02. 2016 godz. 11:00 – uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród.

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs posiada charakter otwarty, w którym mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i modelarze zrzeszeni w klubach modelarskich.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do udziału oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości ustalonej przez organizatora.
 3. Opłatę startową należy wnieść w momencie zgłoszenia i zdawania modeli do konkursu.

Młodzicy- 2 zł

Juniorzy- 2 zł

Seniorzy- 5 zł

 1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu po trzy modele w każdej klasie.
 2. W klasyfikacji wyłoniony zostanie najlepszy model uczestnika w danej klasie.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas w przypadku małej ilości zgłoszonych modeli w danej klasie.
 4. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa wyznaczona przez organizatora wg. zasady: „PODOBA SIĘ – NIE PODOBA SIĘ”
 5. Wybrane po trzy modele w danej klasie zostaną ocenione z odległości około 1,5 m i będą punktowane.
 6. Pozostałe modele będą traktowane jak za udział w konkursie – bez punktacji.
 7. W konkursie można uczestniczyć tylko z własnoręcznie wykonanym modelem.
 8. Do każdego modelu należy dołączyć stosowną dokumentacje:
  • rysunki
  • zdjęcia
  • sposób malowania
 9. Modele przedstawione do konkursu dostarczone i odbierane są na koszt uczestnika lub ich kluby.
 10. Przedstawione modele musza być czyste ( nie zakurzone ! ).
 11. W konkursie nie mogą brać udziału modele, które w ubiegłych latach w ogólnej punktacji zajęły 1-2-3 miejsce.

Grupy wiekowe

Młodzicy – do 13 lat

Juniorzy – do 18 lat

Seniorzy – powyżej 18 lat

Klasy modeli

KARTONOWE

 1. S1 – samoloty jednosilnikowe
 2. S2 – samoloty wielosilnikowe
 3. S3 – samoloty odrzutowe
 4. Sz – szybowce
 5. BL – balony
 6. H – śmigłowce
 7. O – okręty
 8. Ż – żaglowce
 9. PK – pojazdy kołowe
 10. PG – pojazdy gąsienicowe
 11. PS – pojazdy szynowe
 12. PC – pojazdy cywilne
 13. R – rakiety
 14. B – budowle
 15. F – figurki
 16. U – uzbrojenie
 17. fantastyka

PLASTIKOWE

 1. S1 -samoloty jednosilnikowe
 2. S2 – samoloty wielosilnikowe
 3. S3 – samoloty odrzutowe
 4. O – okręty
 5. Ż – żaglowce
 6. PC – pojazdy cywilne
 7. PK – pojazdy kołowe
 8. PG – pojazdy gąsienicowe
 9. F – figurki
 10. Fa – fantastyka
 11. Sc – samoloty cywilne
 12. Sz – szybowce
 13. U – uzbrojenie
 14. Ś – śmigłowce

DIORAMY

Do konkursu przyjmowane będą dioramy – ocena nastąpi bez podziału na klasy i grupy wiekowe.

Zasady oceny i nagrody

 1. Ocena dokonana będzie przez komisję powołaną przez organizatora.

W każdej grupie wiekowej i klasie modeli nagrodzonych będzie trzy pierwsze miejsca.

Karta zgłoszenia na wystawę – do pobrania I

KARTA ZGŁOSZENIA – do pobrania II